Home » Over deze site » Disclaimer/Privacy

Disclaimer

Dit is de disclaimer behorende bij de website Hiking-site.nl.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een materiaal-ervaring, tip of prikbord-bericht, o.i.d. te plaatsen dan wel een abonnement/registratie te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deelname aan prijsvragen en acties

Bij deelname aan prijsvragen en acties wordt uw naam, email-adres, antwoord, referer en IP-adres opgeslagen. Opslag van de referer is nodig om effectiviteit van toegepaste marketing-technieken te kunnen controleren. Opslag van uw IP-adres is noodzakelijk om 'valsspelers' te herkennen (meerdere inzendingen onder verschillende namen worden niet meegerekend). Opslag van uw naam, email-adres en antwoord zijn nodig om uiteindelijk de uitslag bekend te kunnen maken. Namen en adressen van deelnemers wordt maximaal één (1) jaar opgeslagen, waarbij deelnemers na deelname drie (3) email-berichten kunnen verwachten: één bericht ter bevestiging van hun deelname, één email-bericht zodra de uitslag/winnaar van de betreffende prijsvraag bekend is en één email-bericht aan het einde van het jaar om deelnemers te bedanken voor hun bijdrage/op de hoogte te brengen van de december-prijsvraag. Prijzen van Goodies-prijsvragen worden alléén naar adressen binnen Nederland en België verzonden.

Deelname aan enquêtes

Bij deelname aan enquêtes worden naam, email-adres en ingevulde antwoorden voor de duur van twee (2) jaar opgeslagen. Dit om controle van de gegevens mogelijk te maken en inzenders van formulieren op de hoogte te kunnen stellen van het feit dat de uitwerking op de site vermeld wordt en tevens om inzenders een volgend jaar opnieuw uit te kunnen nodigen voor deelname aan de enquête.

Verzamelde (persoons)gegevens

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen middels een email aan webmaster@hiking-site.nl.

Statistieken

Deze website houdt door middel van een teller onder andere het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verantwoordelijkheid

De beheerder(s) Hiking-site.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De beheerder(s) Hiking-site.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder(s) van Hiking-site.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hiking-site.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de beheerder(s) van Hiking-site.nl.

Cookies

Op de site wordt gebruik gemaakt van cookies. Onder andere om het prikbord goed te kunnen gebruiken, de statistieken correct te kunnen meten en de advertenties correct te vertonen. Op geen enkele manier worden deze cookies misbruikt om de bezoeker te misleiden. Ook wordt er geen informatie opgeslagen die op enigerlei wijze zijn terug te leiden tot individuele bezoekers.