Home » Materialen » Materiaal-besprekingen » Materiaal-besprekingen inzenden

Materiaal-besprekingen inzenden

Materiaal-besprekingen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, uitgebreide besprekingen van buitensport-materiaal. Iets meer en uitgebreider dus dan de al aanwezige materiaal-ervaringen op deze site. Besprekingen kunnen zowel lovend als kritisch zijn, maar uitgangspunt is altijd dat de lezer er iets aan heeft. Kritiek is dus prima, maar alleen als het waarom ook duidelijk staat beschreven. Want alleen dan heeft de lezer er iets aan en kan hij of zij zelf bepalen of het door hem of haar zelf ook als nadeel wordt gezien.

Wil jij jouw bespreking delen met anderen? Hou dan rekening met de volgende voorwaarden waar een bespreking aan moet voldoen:

  • Het besproken product moet een buitensport-product zijn, liefst ook in de BeNeLux verkrijgbaar.
  • De bespreking dient uit minimaal 250 woorden te bestaan en maximaal 1000.
  • De bespreking dient altijd voorzien te zijn van de volledige naam (geen nickname of onvolledige naam) van de inzender. In geval een winkel de review heeft geschreven, wordt de naam van de winkel gebruikt.
  • In de bespreking dient correct Nederlands/Vlaams te worden gebruikt. Scheldwoorden, grove bewoordingen, SMS-taal, etc. zijn dus niet toegestaan.
  • Geef in de bespreking bij voorkeur ook aan hoe vaak en in welke omstandigheden je het product hebt gebruikt. Dan kan de lezer zich een beter beeld vormen van wat het product voor hem/haar waard is.
  • Probeer in de bespreking ook specificaties als gewicht, afmetingen, kleur en prijs op te nemen.
  • Besprekingen worden altijd eerst beoordeeld door de beheerder(s) van de site, voordat ze online worden geplaatst. Besprekingen kunnen in voorkomende gevallen dan ook geweigerd worden als daar reden toe bestaat.

Je kunt je ervaring als Word- of TXT-bestand mailen. Vergeet niet om daarbij duidelijk je volledige naam te vermelden, anders wordt de bespreking per definitie niet geplaatst.